Vi är mer än bara en byggfirma

Att säga att vi är bäst i branschen vore att ta i men jäklar vad vi strävar efter att bli det. Det vi med stolthet kan säga är att vi alltid har kunden i fokus. Det och ett stort kunnande räcker långt har vi märkt.

Känn dig trygg i din affär.

Tecken på att ditt tak behöver bytas

●  Betongpannor bör bytas efter 25-30 år
●  Tegelpannor bör bytas efter 35-40 år
●  Plåttak bör bytas efter 30-40 år
●  Färgförändringar eller mögel på undertak, råspont eller vind
●  Ojämnheter i taket skvallrar om skadad läkt
●  Trasiga takpannor
●  Torrsprickor i pappen. Papp har kortare livslängd än en takpanna

Vilket är mest lönsamt, bygga nytt eller köpa ett befintligt hus

Här finns det inget rätt eller fel då beräkningen påverkas av en rad olika saker. Många som vill bygga nytt gör det i oftast inte i första hand av ekonomiska anledningar utan snarare av att skapa ett hem som passar deras behov och önskemål. 

Generellt måste du jämföra summan av kostnaden för tomten och byggkostnaden med försäljningspriset på hus i samma område. Om du jämför med äldre bostäder bör du göra en justering av priset med avseende på standard eftersom det nya huset som du kommer att bygga har en högre standard än ett äldre hus. För att jämförelsen ska bli rättvisande bör man även ha en uppfattning om hur mycket det kommer att kosta att renovera den äldre bostaden till dagens standard.